U bent hier

Raamwerk

Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding aan ruim 700 cliënten, van alle leeftijden, met een verstandelijke en/of lichamelijke of gedragsmatige beperking. Dit gebeurt op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg.

Onze uitgangspunten zijn de wensen en behoeften van de...

Locaties

Raamwerk centraal bureau
Strandwal 2
2211HT Noordwijkerhout
Nederland
Raamwerk locatie Hafakker
Strandwal 2
2211HT Noordwijkerhout
Nederland
Raamwerk locatie Zeehos
Zeehosplein 25
2225 MJ Katwijk
Nederland

Informatie voor werknemers

Het ondersteunen van mensen met een beperking is uitdagend en verantwoordelijk werk en geeft daarnaast ook veel plezier. Bij Raamwerk leveren zo’n 800 medewerkers een bijdrage aan het realiseren van de ondersteuningsvraag van circa 750 mensen met een beperking. Ons doel hierbij is ervoor te zorgen dat de cliënten zo gewoon mogelijk hun eigen leven kunnen leiden.

Wie zoeken wij?
Het ondersteunen van mensen met een beperking is niet altijd eenvoudig. De collega’s die wij zoeken, staan stevig in hun schoenen, staan open voor de cliënt en houden van uitdagingen.

Wat bieden wij?
Raamwerk is een open, klantgerichte organisatie die actief inspeelt op actuele ontwikkelingen. Wij bieden onze medewerkers een eigentijdse werksfeer. Hierbij staan openheid, respect, plezier bij het ondersteunen van de cliënten en eigen verantwoordelijkheid centraal.

(0252) 34 56 78
solliciteren@hetraamwerk.nl
www.hetraamwerk.nl

Informatie voor studenten

Bij Raamwerk kun je werken en leren combineren. Op MBO-niveau kan dit via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Ook kun je bij ons stage lopen via de Beroepsopleidende Leerweg (BOL).
 

WERKEN EN LEREN (BBL)

Als je kiest voor één van de opleidingsvarianten op MBO-niveau via de BBL, krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor 28 uur per week. Als leerling-medewerker:

 • Ga je één dag in de week naar school.
 • werk je op een van onze woonlocaties of dagactiviteitencentra.
 • Werk je op onze woonlocaties in onregelmatige diensten. Je hebt dus ook weekend-, avond-, en soms slaapdiensten.
 • Werk je elk schooljaar op een andere werkplek. Zo maak je kennis met de verschillende onderdelen van onze organisatie.
 • Begeleidt een collega je op jouw werkplek tijdens je opleiding. Hij/zij is tegelijk je werkbegeleider. Samen krijgen jullie ondersteuning van een praktijkopleider.
 • Kun je in het laatste jaar van je opleiding solliciteren naar een vaste baan bij Raamwerk.

Als leerling-medewerker ondersteun je cliënten onder andere bij: ontwikkeling en opvoeding, persoonlijke verzorging, wonen en huishouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je (hulp)vragen en wensen van cliënten inventariseert en een ondersteuningsplan (deels) opstelt en uitvoert. Daarnaast ondersteun je cliënten bij het voeren van de regie over hun eigen leven.

Op MBO-niveau is het mogelijk opgeleid te worden tot:

 • Medewerker Maatschappelijke Zorg, gecombineerd met de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (MMZ-VIG), niveau 3
 • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ), niveau 4

Vergoeding
Wij vergoeden je school-/collegegeld en andere verplichte studiematerialen, zoals boeken en readers. Je krijgt een tegemoetkoming in uren (binnenschools leren). Bij een contract van 28 uur ga je 3 uur betaald naar school. Je ontvangt een leerlingensalaris conform de CAO-Gehandicaptenzorg op basis van het aantal contracturen dat je hebt gekregen.

Samenwerking
Raamwerk werkt nauw samen met het ROC Mondriaan in Leiden. Alle leerling-medewerkers die bij ons in dienst komen en een MBO-opleiding gaan volgen, melden wij aan bij het ROC Mondriaan.

Solliciteren naar leerwerkplek
Wanneer je wilt komen leren en werken bij Raamwerk ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren (indien je voldoet aan de juiste vooropleiding) naar de vacature die twee maal per jaar gesteld wordt; zo rond september voor de start van de opleiding in februari en in februari voor de start van de opleiding in september.

Erkenning
Voor alle genoemde opleidingsvarianten op MBO-niveau, hebben wij een erkenning als leerbedrijf. Die erkenningen zijn afgegeven door SBB, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.
 

STAGE (BOL)

Zoek jij:

 • een boeiende omgeving om werkervaring op te doen?
 • waar je meteen je eigen verantwoordelijkheden krijgt?
 • en dus als volwaardig lid van het team kan meedoen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Raamwerk,onlangs genomineerd tot Leerbedrijf van het jaar, biedt jou:

 • uitdagende stageplekken met goede begeleiding;
 • gewoon een stage vergoeding;
 • ruimte om je te ontplooien, bijvoorbeeld het ontwikkelen van activiteiten en mee te denken met het team en;
 • de mogelijkheid om verschillende stageplekken te ervaren met onze doelgroepen op het Zeehos, de Hakker en in de Regio;
 • en niet onbelangrijk, leuke collega’s en mede-stagiaires!

Raamwerk is een erkend leerbedrijf,kent ook één leerarrangement en twee leerafdelingen en biedt stageplaatsen aan wel 100 stagiairs per jaar.

Dus:Stage lopen doe je gewoon bij Raamwerk!

Raamwerk, gewoon jouw werkgever voor de gehandicaptenzorg in de Duin – en Bollenstreek

Voor meer informatie neem je contact op met Anita van Leeuwen,
0252-343227 of a.van.leeuwen@hetraamwerk.nl

 

Dienst Opleidingen
(0252) 34 32 96
opleidingen@hetraamwerk.nl
www.hetraamwerk.nl

Informatie voor vrijwilligers

Raamwerk ontvangt van ruim 450 vrijwilligers assistentie op allerlei gebieden. Samen met de professionele medewerkers die zich richten op de dagelijkse zorg en/of ondersteuning, maken zij het plaatje compleet. Met de inzet van een vrijwilliger blijft het welzijn van de cliënt op acceptabel niveau. Om dit voor alle cliënten te realiseren zijn ook uw handen hard nodig.
Bekijk de vacatures voor een leuke match. Staat er niets bij? Neem dan contact op met de afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers om te bespreken wat u graag voor ons wil betekenen. De medewerkers van de afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers bemiddelen in het bijzonder in de vrijetijdsvragen van de cliënten, zij koppelen vraag en aanbod. De match wordt gemaakt aan de hand van uw aanbod en de vraag van de cliënt. Daarnaast hebben wij een wijdvertakt netwerk door de hele organisatie. Aan de hand van uw beschikbaarheid maken we een combinatie tussen vrijwilligerswerk en wens. Uw wens bepaald onze match.

Ondersteuning
Veel mensen ervaren vrijwilligerswerk als een leuke en inspirerende bezigheid. Als sprake is van een activiteit die een specifieke deskundigheid vereist, voert de vrijwilliger die samen met een van onze professionals uit. Raamwerk blijft altijd eindverantwoordelijk en biedt waar nodig inhoudelijke en/of organisatorische ondersteuning.

Heldere afspraken
Vrijwilligerswerk is uiteraard vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deze en de gemaakte afspraken tijdens het introductiegesprek en het gesprek met de cliënt of zijn vertegenwoordiger leggen we vast in een overeenkomst.

Wat kunt u als vrijwilliger van ons verwachten?

 • U ontvangt een onkostenvergoeding;
 • Wij zorgen voor de verzekering;
 • We bieden ondersteuning bij uw vrijwilligerswerk;
 • U ontvangt jaarlijks een zomer- en kerstattentie.

Uw plaats binnen de organisatie
U gaat als vrijwilliger een persoonlijk contact aan met de cliënt. U staat hierbij niet in een officiële gezagsverhouding binnen de organisatie. Daarom mag u géén taken uitvoeren die genoemd zijn in de formele functiebeschrijving van beroepskrachten. Daarmee wordt bedoeld dat u alleen na instructie en in nauw overleg medische of lichamelijke assistentie mag verlenen. Uitgesloten bent u van het uitvoeren van de voor de beroepsgroep voorbehouden handelingen, zoals omschreven in het persoonlijk ondersteunigsplan van de cliënt en in de beroepsregistratie (BIG).

Afdeling Vrije tijd en Vrijwilligers
(0252) 34 56 78
info@hetraamwerk.nl
www.hetraamwerk.nl

Vacatures

Raamwerk
Wij zijn op zoek naar een energieke enthousiaste collega! Je kunt cluster Intensieve Begeleiding omschrijven als zelfstandig, enthousiast, hardwerkend en leergierig. Zelfregulatie, samenwerken in een open sfeer en...

Informatie

Telefoon: 
(0252) 34 56 78
Fax: 
(0252) 37 00 54
Werkvelden: 
Gehandicaptenzorg