U bent hier

's Heeren Loo

's Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat.  Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op...

Locaties

`s Heeren Loo Regio West
Zwarteweg 20
2202 AC Noordwijk
Nederland
`s Heerenloo locatie Monster
Vijverweg 1
2681JB Monster
Nederland

Informatie voor werknemers

Werk je bij 's Heeren Loo, dan werk je voor mensen en met mensen. Of je nu begeleider, orthopedagoog of administratief medewerker bent: samen met je collega´s zet je je in om mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht te laten komen. We hebben uiteenlopende functies verspreid over bijna heel Nederland. Grote kans dat je jouw ideale baan bij ons vindt. Bovendien kun je je als professional bij ´s Heeren Loo altijd verder ontwikkelen. Dus ben je enthousiast en ontwikkelingsgericht? Kom dan bij ons werken!

's Heeren Loo wil dat cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom bieden we talentvolle mensen een aantrekkelijke werkomgeving waar ze met plezier kunnen werken. We stimuleren de professionele ontwikkeling van medewerkers, geven ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, bieden goede arbeidsvoorwaarden en helpen medewerkers de balans te vinden tussen werk en privé.

Zo werken wij met elkaar
's Heeren Loo wil bijdragen aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te bereiken gaan onze medewerkers de dialoog aan met cliënten en met elkaar. En mocht dat nodig zijn, dan gaan ze op zoek naar extra kennis. Want we streven altijd naar de beste behandeling en verzorging. Dat maakt het werk bij 's Heeren Loo uitdagend en leuk.

Dit streven wij als werkgever na:

Een lerende, open organisatie met lef
's Heeren Loo is een organisatie waar mensen elkaar feedback geven, daadwerkelijk van elkaar leren en elkaar vertrouwen. Er is een goede balans tussen regels en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We richten onze organisatie zo in dat onze zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op hun werk met cliënten. Leidinggevenden geven medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte zich te ontplooien. Want we willen dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk!

Persoonlijk leiderschap
We willen dat onze medewerkers persoonlijk leiderschap laten zien in hun werk. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je werk en voor het op peil houden van je vaardigheden en inzetbaarheid. Je geeft collega's feedback en je staat ook zelf open voor feedback van anderen. Je kunt ook goed in teamverband samenwerken. En je hebt oog voor de cliënten, je collega's en de organisatie.

Ontwikkelmogelijkheden
's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) ontwikkeling van de voor de huidige functie benodigde competenties. Maar we nodigen je ook uit te kijken naar de ontwikkeling van competenties voor een eventueel gewenste toekomstige functie. Jezelf ontwikkelen kan bij ‘s Heeren Loo bijvoorbeeld door coaching op de werkplek, een korte training of een volledige opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat het een bijdrage levert aan zowel de individuele wensen, ambities en mogelijkheden van de medewerkers als aan de doelen en ambities van 's Heeren Loo.

Arbeidsvoorwaarden
Werk je bij 's Heeren Loo, dan val je onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO zijn niet alleen zaken geregeld als de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen heeft 's Heeren Loo een uitgebreid Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende zorgverzekeringen.

info@sheerenloo.nl
http://www.sheerenloo.nl/bij-ons-werken

Informatie voor studenten

Leerwerktrajecten (BBL-route) in zorg en welzijn
Wil jij een opleiding volgen in de zorg of welzijn, maar ook aan het werk? Dat kan bij 's Heeren Loo!
Bij de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-route) ben je als leerling-werknemer in dienst. Je draait dag-, avond- en weekenddiensten en waar nodig ook nachtdiensten. Eén dag in de week ga je naar school. Als leerling-medewerker van 's Heeren Loo zit je in een klas met klasgenoten die ook bij 's Heeren Loo werken. Dat is gezellig en nog makkelijk ook, want je herkent elkaars mogelijkheden en problemen. De begeleider van school zorgt er samen met je werkbegeleider van 's Heeren Loo voor dat je opleiding prettig en goed verloopt.
Een opleiding duurt maximaal vier jaar. Ben je langer dan een jaar bij ons, dan wissel je minimaal één keer van werkplek. Zo leer je het werk goed kennen.'s Heeren Loo betaalt tijdens de opleiding het lesgeld en het studiemateriaal. Je sluit je opleiding af met een MBO-diploma op kwalificatieniveau 1,2, 3 of 4.
Arbeidsvoorwaarden en vergoedingen liggen vast in de CAO Gehandicaptenzorg.

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL-route)
Volg je een de BOL-route op het MBO? Ook dan ben je bij ons van harte welkom voor een stage! 's Heeren Loo is door Calibris, Ecabo, Aequor en Kenwerk erkend als leerbedrijf. Gaat het goed tijdens je stage, dan kan het voorkomen dat je een BBL-positie aangeboden krijgt. Dat is aantrekkelijk, want je kunt dan werken en leren tegelijk.

ROC's en 's Heeren Loo
Op een aantal plaatsen in Nederland heeft 's Heeren Loo speciale afspraken met ROC's. Op de Care Academy in Ermelo krijg je bijvoorbeeld les van medewerkers van 's Heeren Loo en verzorgen onze behandelaars gastlessen. Ook op veel andere plaatsen is het onderwijsprogramma toegespitst op het werk voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak hebben de praktijkopleiders van 's Heeren Loo meegedaan aan het ontwerpen van (delen van) de opleidingen. Soms zelfs sluit het programma naadloos aan bij de visie en werkwijze van 's Heeren Loo. Wat je leert op school kun je daardoor direct toepassen in de praktijk.

(0800) 3555555
info@sheerenloo.nl
http://www.sheerenloo.nl/bij-ons-werken/leren-en-ontwikkelen

Informatie voor vrijwilligers

Koffie drinken, cliënten begeleiden bij een uitje, bezoek of activiteit? Klussen, muziek maken, tuinieren…? Of houdt u van koken of een spelletje doen? Wilt u een maatje worden? Wat u ook bedenkt, u kunt er als vrijwilliger bij 's Heeren Loo mee aan de slag.
Op dit moment zijn er binnen 's Heeren Loo meer dan 4.000 vrijwilligers actief.

Uw wensen en interesses
Elke cliënt verdient alle aandacht. Medewerkers van 's Heeren Loo doen wat ze kunnen. Maar voor net dat beetje extra, is het heel fijn dat er vrijwilligers zijn. Wilt u iets doen voor mensen met een verstandelijke beperking? Samen met een van onze vrijwilligerscoördinatoren kunt u kijken wat aansluit bij uw wensen en interesses.
Ook tijdens een studie kan vrijwilligerswerk een mooie aanvulling zijn. Scholieren kunnen terecht voor hun maatschappelijke stage.

Veel voldoening
Cliënten waarderen uw aandacht en betrokkenheid vaak enorm. De sfeer is gemoedelijk en u hebt persoonlijk contact met veel verschillende mensen. U doet veel ervaringen op in een plezierige omgeving.

Vrijwilligerswerk biedt u nieuwe ervaringen.
Lars Koelewijn (20 jaar), vrijwilliger bij bureau Vrije Tijd (Apeldoorn): "Ik volg de opleiding Podium- en evenemententechniek. In mijn vrije tijd help ik bij de disco van bureau Vrije Tijd. Ik leer cliënten hoe ze boxen moeten aansluiten, of een microfoon. Laatst heb ik voor 's Heeren Loo nieuwe apparatuur aangeschaft. Ik leer cliënten hoe ze daarmee moeten omgaan. Het mooiste is als ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen."

Kansen en mogelijkheden
Werkt u als vrijwilliger bij `s Heeren Loo, dan bepaalt u zelf in overleg hoeveel tijd u besteedt, welke tijden het beste uitkomen en wat u wilt doen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Ingeval u wilt stoppen met het vrijwilligerswerk kunt u dit altijd aangeven.

Ondersteuning
Tijdens uw werk als vrijwilliger is er altijd een contactpersoon bij wie u met uw vragen terecht kunt. Ook zijn er speciale vrijwilligersbijeenkomsten.

Informatie
Als u zich aanmeldt als vrijwilliger nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Wat voor vrijwilligerswerk wilt u doen en wat zijn uw verwachtingen hierbij? Na de kennismaking volgt een introductie. In die periode ervaart u hoe het voor u is om dit vrijwilligerswerk te doen. Na die periode bespreken we uw ervaringen, die van cliënt(en) en de begeleiders.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij 's Heeren Loo? Neem dan contact met ons op.

(0800) 3 555 555
info@sheerenloo.nl
http://www.sheerenloo.nl/bij-ons-werken

Vacatures

's Heeren Loo
Werken aan de toekomst! Wil jij ervoor zorgen dat mijn dag gestructureerd verloopt? Zodat ik kan rekenen op een veilige en vertrouwde omgeving. Wil je tijd investeren in het elkaar leren kennen? Waar ga je werken?...
's Heeren Loo
Kun jij mij helpen om te gaan met verschillende emoties? Want soms overzie ik een situatie niet. Wil jij investeren in een duurzame relatie met mij? Zodat ik weer vertrouwen krijg in mezelf en mijn omgeving. Wil jij...
's Heeren Loo
"Ik kan niet horen, communiceer jij door middel van gebaren met mij? Leer je me goed genoeg kennen om te weten wat mijn hulpvraag is? En blijf je naast me staan, ook als het moeilijk wordt?" Waar ga je werken? Aan de...
's Heeren Loo
"Begrijp jij dat het voor mij fijn is om in een gezinssituatie op te groeien? Snap jij dat ik ook mijn ouders mis? Zul je naast me staan, ook als het moeilijk wordt?" Waar ga je werken? Heb jij in jouw huis en hart nog...
's Heeren Loo
Wil jij mij tijdens mijn logeerweekend rust en veiligheid bieden? Kun jij ervoor zorgen dat ik een ontspannen weekend heb, zodat ik me prettig voel. Zorg jij ervoor dat de gezinssituatie tijdens het logeren zoveel...

Informatie

Telefoon: 
(0800) 3 55 55 55
Werkvelden: 
Gehandicaptenzorg