U bent hier

Over Care2Care

Care2Care is een regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties in het werkgebied Midden-Holland en Holland Rijnland.
We zijn er voor alle organisaties in ons werkgebied ongeacht de omvang of signatuur.
Care2Care werkt samen met aangesloten organisaties in zorg en welzijn aan een evenwichtige arbeidsmarkt. Wij ondersteunen aangesloten organisaties bij het op peil brengen en houden van de kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en streven naar verbondenheid tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Op deze manier zorgen we er samen voor, dat de regionale arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van zorg- en welzijnsorganisaties. Wij richten ons op beleidsmatige ondersteuning, arbeidsmarktonderzoek, imago, instroom en mobiliteit. Bovendien werken we samen aan kennisontwikkeling van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

De diensten en producten die Care2Care aanbiedt, komen voort uit ideeën en vragen van zorg- en welzijnsorganisaties. Via regionale netwerken verbindt Care2Care deze organisaties met elkaar. Het is de ideale manier om op een laagdrempelige manier contacten te leggen met collega-organisaties, kennis te delen en gezamenlijk initiatieven op te pakken.

Samenwerken, ondersteunen en verbinden zijn belangrijke termen, die ons leiden in onze activiteiten. De kracht ligt in de combinatie van strategische en beleidsmatige activiteiten en concrete en praktische support.

 

 

 

Via de navigatie op onze website vindt je alle relevante informatie over onze activiteiten, diensten en producten m.b.t. arbeidsmarktvraagstukken, netwerken en samenwerking in de regio.

 

Care2Care loopbaanportal

De Care2Care loopbaanportal is de plek voor iedereen die interesse heeft in werken en leren in zorg en welzijn en voor wie aan de slag wil met zijn/haar loopbaan. De loopbaanportal biedt allerlei informatie over leren, werken in de sector zorg en welzijn en vacatures in de regio Midden-Holland en Holland Rijnland.
Een plek waar talent en passie centraal staan: Het persoonlijke e-profiel staat centraal, waarmee men kan solliciteren, zichzelf kan profileren en talenten en de eigen loopbaan in kaart kan brengen m.b.v. testmogelijkheden.

 

 

 

RegioPlus_logo

Care2Care is aangesloten bij RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale arbeidsmarktorganisaties van werkgevers in de sector zorg en welzijn. In dit landelijk dekkend netwerk vormt RegioPlus de verbinding tussen landelijke thema’s en regionaal beleid.
Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus.