U bent hier

Algemeen

Welkom op Care2Care.nl

Care2Care.nl is de plek als je informatie zoekt over leren, werken in de sector zorg en welzijn in de regio Midden-Holland en Holland Rijnland.
De plek waar jouw talent en passie centraal staan en waar je actuele vacatures in zorg en welzijn in de regio vindt.
Jouw persoonlijke e-profiel staat centraal. Hiermee solliciteer je op vacatures, kun je jezelf profileren, je talenten en loopbaan in kaart brengen en ontwikkelen en je aansluiten bij interessante community `s.

Het persoonlijke e-profiel biedt jou met een aantal handige tools ondersteuning bij je loopbaan en ontwikkeling:
 

  • Reageren op alle vacatures

  • Maak gebruik van de Job alert om als eerste op de hoogte te zijn van passende vacatures

  • Breng je talent in kaart en ontwikkel je talent!

  • Bouw je portfolio op

  • Leg verbindingen

 

Uitgebreide informatie over de mogelijkheden vind je in ons overzicht FAQ

 

Over Care2Care

Care2Care is een regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties in het werkgebied Midden-Holland en Holland Rijnland.
We zijn er voor alle organisaties in ons werkgebied ongeacht de omvang of signatuur.
Care2Care werkt samen met aangesloten organisaties in zorg en welzijn aan een evenwichtige arbeidsmarkt. Wij ondersteunen aangesloten organisaties bij het op peil brengen en houden van de kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en streven naar verbondenheid tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Op deze manier zorgen we er samen voor, dat de regionale arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van zorg- en welzijnsorganisaties. Wij richten ons op beleidsmatige ondersteuning, arbeidsmarktonderzoek, imago, instroom en mobiliteit. Bovendien werken we samen aan kennisontwikkeling van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

De diensten en producten die Care2Care aanbiedt, komen voort uit ideeën en vragen van zorg- en welzijnsorganisaties. Via regionale netwerken verbindt Care2Care deze organisaties met elkaar. Het is de ideale manier om op een laagdrempelige manier contacten te leggen met collega-organisaties, kennis te delen en gezamenlijk initiatieven op te pakken.

Samenwerken, ondersteunen en verbinden zijn belangrijke termen, die ons leiden in onze activiteiten. De kracht ligt in de combinatie van strategische en beleidsmatige activiteiten en concrete en praktische support.